fbpx

Máy phiên dịch thông minh GTA 11

Máy phiên dịch thông minh GTA 11 là máy thông dịch ngôn ngữ trực tiếp thông minh, sản phẩm hot nhất tại thị trường Đông Á và Nam Á hiện nay. GTA 11 hoạt động theo nguyên lý gia công thay thế nguyên lý dịch thuật nhân tạo. Hiện tại Máy phiên dịch thông minh GTA 11 đã hỗ trợ thông dịch đến hơn 30 ngôn ngữ phổ biến trên thế giới, trong đó có tiếng Việt.

 

Call now