fbpx

Máy phiên dịch tự động Dosmono 1s

Mô tả sản phẩm

  • Dịch thuật giọng nói hai chiều
  • Thông dịch và phát âm hoàn chỉnh
  • Ghi âm các cuộc họp, hội nghị
  • Công cụ học ngôn ngữ
  • Phiên dịch trực tuyến
Call now